VIKTIG!! Innføring av redusert oppholdsbetaling for 1. og 2. klasse

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

Viktig info for 1. og 2. klasse.

Informasjonsbrev til de kommunale Aktivitetsskolene.pdf

I praksis vil dette  bety.

1. trinn:  Alle hushold som SAMLET tjener mindre enn 44 866,- skal betale maks 6% av samlet inntekt. Ellers som vanlig.

2. klasse:  Alle Hushold som samlet  tjener mellom 399 457,- og 581 900,-  skal  betale maks 6% av samlet inntekt. 

Vi trenger derfor siste skatteoppgjør fra alle i 2. klasse som er i den gruppen og dette skjemat:

Egenerklskjema-Aktivitetsskolen.pdf